eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.884

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 608
Nummer: 884


<-Forrige . Indhold . Næste->

884.

12 Marts 1673.

En Grund i Løngangsstræde skal ligge ubebygget.

Giert Piper.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom wj af os elschelige Nielss Rosenkransis, Hans Knudsen Leegaardz oc Mouritz von der Tye deris allerunderdanigst giorde erklæring allernaadigst hafuer fornummen, at den største deell af den platz, som Giert Piper paa den ene oc Steffen Gudmandsen, Christopher Henningsen, Jenss Hendrichsen, Anders Søfrensen oc Børge Andersen, borgere oc jndwohnere her i staden, paa dend anden side ere i tuistighed om, skall med rette tilkomme Giert Piper effter afgangne borgemester Peder Pedersens til hannem derpaa udgifne skiøde, som oc funderis paa it andet skiøde, som woris elschelige kiere h. fader fader C. 4. høyloflig ihukommelse till afgangne Johan Ettersen anno 1636 dend 23 maij hafuer gifuet, och Giert Piper dog erbyder sig, platzen nu till oss oc stadens tieniste at wille afstaae, saa frembt den her effter ubebygt maa forblifue, da effter sagens saaledis befunden beskaffenhed hafuer wj allernaadigst beuilget oc tillat, saa oc etc., at denne omtuistede platz oc forhaug maa oc skall her effter u-bebygt til woris oc stadens tieniste forblifue, oc derfore dend fiellehytte, som nu paa platzen findis opsat, skal straxen afbrydes, oc woris till andre vdgifne skiøder paa samme platz her med casserit. Thi forbiude wj etc. Hafniæ d. 12 martij 1673.

Sæl. Reg. XXIX. 61-62.

VI s.608

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 13:35:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top