eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.879

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 605-606
Nummer: 879


<-Forrige . Indhold . Næste->

879.

4 Feb. 1673.

Privilegium paa et Saltværk.

Gotfrid Krøeger.

C. 5. giøre alle witterligt, at wij effter allerunderdanigst etc. allernaadigst hafuer beuilget och tillat, saa och etc., at woris myntmester Gotfred Krüger och hans arfuinger maa paa tij aars tiid fra dette woris brefs dato at beregne allene nyde frihed, salt aff salt her etc. at giøre och imidlertiid til sig tage saa mange participanter aff jndvohnerne her sammesteds, som hannem self lyster och hand fornøden eragter. Til huilche allene och ey til nogen anden eller fremmed hand end och dette privilegium maa offuerdrage och transportere, dog saa at ingen i woris lande derved vorder forhindret.

VI s.605

Och paa dett dette salt, som vj och med toldfrihed, naar det af landet føris, vil hafue benaadet, ey for Lyneborg salt skal kunde vdgifuis, ville wj, ald vndersleb at forekomme, alvorligen hafue forbødet, det i saadanne tønder och fustager at maa selgis, som Lyneborger salt pachis udj, vnder straff og privilegiets forbrydelse. Forbydendis etc. Hafniæ d. 4 februarij 1673.

Sæl. Teg. XXIX. 17-18.

VI s.606

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 12:53:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top