eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.868

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 600-601
Nummer: 868


<-Forrige . Indhold . Næste->

868.

6 Nov. 1672.

Tilladelse for Abel Katrine til at gøre Testament.

Abel Catharina affgangne Hans Hanssens.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Abel Cathrine, afgangne Hans Hansens effterleffverske, hos oss allerunderdanigst haffver ladet andholde, at hænde allernaadigst motte bevilgis testament at giøre, og at samme testamente effter hændis død af alle vedkommende urøggeligen og uimodsigeligen motte holdis og effterkommis, da haffve vij effter saadan allerunderdanigst andsøgning og begiering allernaadigst bevilget og tillat, saa og etc., at bemelte Abel Cathrine maa offver hændis middel og formufve ved testament, codicil eller deslige for-

VI s.600

skriffuelsis maade, hvorved hændis sidste villie klarligen og tydeligen sees og vidis kand, saaledis disponere og derom slig anordning, som hun j saa maader j hændis lifve giørendis vorder, effter hændis død aff hændis arffvinger og alle vedkommende saa urøggeligen og fuldkommen holdis, ligesom den her ord fra ord kunde haffve værit indført og aff oss j alle des ord, puncter og clausuler confirmerit og stadfest. Hvorfore vij og aff voris absolute, souveraine kongelig magt og myndighed herudinden vil haffve hænde dispenserit for ald, hvis udj louven, recesserne og udgangne forordninger herjmod kunde findis at stride. Dog at hvis udj det testament, som bemelte hændis afgangne mand for sin død giort haffver og aff oss er confirmerit, til kirchen, fattige og arffvingerne og andre eller til nogen anden brug findis forskreffvit, sambt og siette og tiende penge og ald anden oss herudinden tilkommende arffvefalds rettighed forbliffver j alle maader uforkrenchet. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 6 novembris anno 1672.

Sæl. Reg. XXVIII. 738-39.

VI s.601

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 23 11:45:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top