eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.856

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 596
Nummer: 856


<-Forrige . Indhold . Næste->

856.

4 Juli 1672.

Om Bebyggelse af Kongens Nytorv.

Trøcht forordning.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vij til at forrekomme den uordentlig biugningsmaade udj de biugninger, der paa Kongstorfvet her etc. hereffter vorder opsat, allernaadigst haffver for got eragtet der om saaledis at anordne og befale, som vij og etc., at ingen, være sig hvem det være kand, maa paa bemelte torffve nogen huse eller biugning sette, som jo i det mindste befindis aff tou stoche j højden foruden kielder og til gaden med en brandtmuur opført, og det der hoss j agt tagis, at samme husse, saa vit muligt er, paa en maneer og effter en biugnings model effter voris stadsbiugmesters andleding biuggis. De, som og, forrige udgangne forordning uagtet, iche endnu haffver ladet deris pladzer bebiugge, skal uden nogen persohns anseelse strax haffve deris pladzer forbrudt, halffparten til oss og den anden halfve part til præsident, borgemestere og raad her udj staden eller og gandske pladzen være forfalden til hvem, som strax tilbørligen den vil bebygge lade, med mindre de sig skriffteligen ville forpligte og caution stille, inden aars og dags forløb sligt selff at ville effterkomme. Paa lige maade og maneer ville wij og, at det med Kongsgaden, item Dronningens og Nordregaden skal forholdis. Hvor med da byens bygmester skal haffve flittig indseende, at aldting her udinden effter denne voris alvorlige andordning vorder effterkommit. Dereffter etc. Hafniæ d. 4 julij anno 1672.

Sæl. Reg. XXVIII. 676.

VI s.596

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 22 20:03:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top