eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.845

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 591-592
Nummer: 845


<-Forrige . Indhold . Næste->

845.

2 April 1672.

Privilegium for et Luntespinderi.

Andreas Volf og hans med participanter.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Andreas Volf for oss allerunderdanigst hafver ladet andrage, hvorledis hand jt lundtespinderj til voris flodis, milities og anden paafordrende fornødenhed her etc. agter at lade indrette og derfore dette voris allernaadigste frihedsbreff for sig og dennem, som sig med hannem udj den der ved følgende bekostning vil indlade, er begierendis, da saasom ingen her j staden skal være, som for hannem med nogen voris sier tilladelse paa saadant spinderj er benaadit, haffver vij effter allerunderdanigst andsøgning og begiering allernaadigst bevilget og tillat, saa og etc., at forschrefne Anders Volf og de, som med hannem til dette verkis indrettelse j-holder, maa allene og ingen anden, under de herimod forarbeidede vahris forbrydelse, niude og haffve paa trej aars tid ubehindret frihed, lunter her j bemelte voris residentz stad at lade giøre, og som føhr er meldt til voris og andris fornødenhed at udselge. Hvorimod samme lunter, som saaledis her spindis, skal j alle maader være saa gode og dychtige som de, der j Holland giøris, og for den prijs afhendis, som de for rede penge af beste haand der kand indkiøbis. Helles skal bemelte Anders Volf og de, som med hannem j saa maader er udj fællistskab, tiltencht være, dette luntespinderj j det lengste inden 6 maaneder, effter at hand dette voris allernaadigste frihedsbref erlangt haffver, under sammes fortabelse at indrette og

VI s.591

tilbørligen j verch at stille. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 2 aprilis anno 1672.

Sæl. Reg. XXVIII. 635.

VI s.592

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 21 21:16:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top