eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.835

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 588
Nummer: 835


<-Forrige . Indhold . Næste->

835.

12 Marts 1672.

Om Undersøgelse af Klagemaal fra Møllerne.

Stats collegio.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Huad sambtlige møllerlauget her etc. for os allerunderdanigst klageligen hafuer ladet andrage anlangende den store fortred, de dagligen maae forvente sig udaf een och andens vrangwillighed, som hos dennem lader maale, saaoch deris egne tieneris och drengis fortredenhed, som i deris hosbonds fraverelse kunde (for derved at bringe deris hossbond i skade) antage meere till at maales, end acciseseddelen ommeldte, allerunderdanigst bedendis, at den, som imod forordningen dennem uvidende sig i saa maader forseer, da ochsaa derfore at maatte straffis, som j af hosfølgende deris allerunderdanigste supplication etc., da effterdi det er iche billigt, at dend uvidende for een andens forseelsse skulle straffes, er voris etc., at j dette med flid ofuerveyer och till videre allernaadigste resolution os eders allerunderdanigste betenchende tillstiller, paa huad maade j siunes, at bemelte møllere herudj kunde hielpes. Dermed etc. Hafniæ 12 martij 1672.

Sæl. Tegn. XL. 83.

VI s.588

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 21 20:50:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top