eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.832

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 586-587
Nummer: 832


<-Forrige . Indhold . Næste->

832.

22 Feb. 1672.

Om Afregning med en vestindisk Skippers Enke.

H. Erich Krag med fleere.

C. 5. Viide maae j os elschelige h. Erich Krag etc., h. Jens Juel etc., P. Scavenius och Melchior Røtling, at efftersom os elschelige Hendrich Møller etc., Christopher Hansen, forige borgemester her, och

VI s.586

Hans Nielsen, raadmand udi vor kiøbsted Aalborg, for os allerunderdanigst hafuer ladet andrage, huorledis ingen rigtighed eller endelig liqvidation skall være giort imellom dennem med flere participanter och afgangne Erich Nielsen Smids enche anlangende een reisse, forskrefne Erich Smid skall hafue giordt med et deris skib och udredning till Vestindien, da er voris etc., at j retter eders leilighed effter sambtlige vedkommende parter, een huer med sine behørige brefue och documenter, paa een beleilig tiid och sted for eder med forderligste at indstefne och da effter dets befundne beschaffenhed een liqvidation og bereigning dennem imellom at giøre, saa at een huer af dennem kand viide, huad den eene till den anden med rette kand hafue at erlegge och betale. Huis j og i saa maader forrettendis vorder etc. Hafniæ 22 februarij 1672.

Sæl. Tegn. XL. 56-57.

VI s.587

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 21 20:41:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top