eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.802

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 572
Nummer: 802


<-Forrige . Indhold . Næste->

802.

21 Sept. 1671.

Om Auktion paa Sæbesyderiet paa Christianshavn.

Borgemestere och raad i Christianshafn.

C. 5. Woris etc. er, at j strax och i det lengste inden 14 dage, effter at denne voris allernaadigste befaling vorder eder tillstillet, lader ved auction selge och till den mestbydeude afhende afgangne Herman Jägers effterlatte huus med dend der i forraad værende olie och andre materialier sambt alle till sæbesyderiet hørende redskab, och det med saadan vilchor, at dend kiøbende vorder tillholdt, inden 24 timer dereffter paa kiøbet 500 rdl. at betale eller sit bud at forlisse, och inden 6 uger dereffter dend halfue deel, huor i de første 500 rdl. skulle kortis, och 6 uger dereffter igien den sidste halfue deel at erlegge. Och hafuer j siden iligemaade med ald anden hans effterlatte løssøre at lade fortfare og de heraf saavelssom af hans huus og didhørende redskab indkommende middeler till creditorenes afbetaling og de umyndiges beste forsuarligen och tillbørligen at anvende. Dermed etc. Hafniæ 21 septembris 1671.

Sæl. Tegn. XXXIX. 627-28.

VI s.572

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 19 19:58:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top