eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.8

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 5-6
Nummer: 8


<-Forrige . Indhold . Næste->

8.

15 Nov. 1510.

Magistraten pantsætter en Jord i Højbrostræde for en Sum Penge til Byens Befæstning.

Wij effterskreffne Hans Bogebinder, Oleff Atzersøn, borghemestere, doctor Pedher, Jeppe Niellssøn, Mauens Laurenssøn, Matthis Busk, Hans Claussøn, Niels Kock, Per Jonssøn, Moens Saxen, Per

VI s.5

(Oluf?) Jonssøn och Per Kempe, radhmen i Køpnehaffun, gøre witterligt och kennes medt thette wort opne breff, at wij alle endregtelighe haffue annammeth, fanget och vppeboreth aff fornumstigh men Jeppe Niellssøn, raadmand i Køpnehaffun, och Hans Bynghe, borgher vti Malmøghe, pa Hans Kortes børns weghne, Clare och Beate, theris fuldmectige werie och formyndere, thry hundrede marck danske penninge, som nu i Danmarck genge och geeffwæ ære, som the os pa Køpnehaffuns byes wegne wti wor store trangh meth vndsæth haffue, for hvilche forskrefne iijc marck wij thennom hafve solth och affhendt och meth thette wort opne breff selie och affhende fra Køpnehaffuns by till forskrefne Clare och Beathe och theris arffuinghe for forskrefne sum penninge, som kom thil then bygning, som wi haffue ladet bygt omkringh Køpnehaffuns by, een Køpenhaffuns byes jordh och grundh i forskrefne Køpenhaffun liggendes pa thet østre hiørne weth Høghebroo strædhe och nw Willum van Bommell vti boor, at haffue, nydhæ och vpbære arlighe aars hves landgille, som han arslige aars renthe kan, effther forskrefne Willum van Bommels leye breffs lydelse, som hand aff os ther pa haffuer, och i saa modhe till vdt(!), fult och alt wedderkøb forskrefne gard ighen at købe sancti Michaelis dagh strax nest kommendes om thw aar thernest epther for forskrefne swm penninghe, som forskrevet staar. Item naar som skeer, tha skall forskrefne gardh, jordh och grwndh wære och komme qvith och frii till Kiøpnehaffuns by ighen vthen all hinder, giensiellsæ eller nogher ræthgangh vtj nogher modhe osv. Giffvet i Køpnehaffun aar effter Gutz byrd mdx fredaghen nest effter sancti Martini dagh.

Afskrift fra det 16. Aarh. i Store Fuglede Præstegaard »aff Raadstuens gamle Pergamends breffve«.

VI s.6

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jul 6 19:21:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top