eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.796

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 570
Nummer: 796


<-Forrige . Indhold . Næste->

796.

27 Avg. 1671.

Tilladelse til Opførelse af en Mølle paa Christianshavns Vold.

Carl Henrich von Osten.

C. 5. Wor naade tilforn. Huad Hans Hop møller, jndvaaner udi vor stabelstad Christianshafn, for os allerunderdanigst hafuer ladet andrage anlangende en pladtz, som hand till dend nordvest side ved sin eyedom begierer at maatte till vederlaug nyde mod den anden pladtz, som hand for fortificationens skyld mister neden for dend gammel vold, kand du videre af hosfølgende hans allerunderdanigste supplication see oc erfare. Och saasom vi af din derpaa allerunderdanigste giorde erchlering allernaadigst fornemmer, at naar den gammel vold sleiffis, bemelte Hans Hop da dend begierdte pladtz nochsom kand forundes, da er voris allernaadigste villie och befaling, at du giører den anordning, at af bemelte gammel vold, saa viit fortificationen kand tillade, vorder sleiffet og af pladtzen udi lengde och brede blifuer Hans Hop igien udviist saa meget, som med rette befindis, at hand paa det andet sted mistede. Dermed etc. Hafniæ 27 augusti 1671.

Sæl. Tegn. XXXIX. 608.

VI s.570

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 19 19:39:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top