eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.79

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 36-37
Nummer: 79


<-Forrige . Indhold . Næste->

79.

24 Juli 1542.

Skøde paa en Gaard i Læderstræde.

Wij effterschreffne Jesper Olssøn, byfogeth i Køpnehaffn, Oluff Schriffuers borgemester, Lauritz Jenssøn, Rasmus Nielssøn, raadtmendt, och Hans Jenssøn, byschriffuer i samme stædt, giøre alle witterligt meth thette worth opne breff, ath aar effter Guds byrdt mdxlij mandagen, som Jacobi apostoli afften paa faldt, paa Kiøpnehaffn byting wor skicket fore oss och mange dannemendt menige borgere och almuge, som then dag ting søgte«, Oluff Hanssøn, som kalles bundtmager, paa kgl. Sekretær Henrik Holks Vegne, »oc wdi

VI s.36

loffligt tingsliudt skøte fran forskrefne Henrick Holck och alle hans arffuinge till beskeden mandt Rasmus Hanssøn brygger, borger her sammestædtz, paa erlig oc welbyrdigh mandtz Axell Wrnes weigne, konninglige Majestatis secretheer, oc till alle hans arffuinge en gord oc grund, liggendis wdj Læderstrædeth østen nest op till her Tyge Krabbes gordt oc westen nest optill Karine Peder Kempes huss oc bolig, huicken gord oc grund forskrefne Henrick Holck kiøpte aff her Pretbern Podebusk« osv.

Afskrift i Dipl. i Geh. Ark.

VI s.37

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 9 19:07:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top