eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.780

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 562-563
Nummer: 780


<-Forrige . Indhold . Næste->

780.

22 Marts 1671.

Om Forbedringer i Vandforsyningen.

Stats collegio.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom een deel borgerskab her af voris kongelige residentz stad Kiøbenhafn for os allerunderdanigst har ladet andrage, huorledis vandet i deris brønde formedelst det nye anlagde fortifications verck gandske skall forgaae, saa de derofuer skall lide nød for vand, och derfor allerunderdanigst er begierendis at maae indlegge pompevand i deris gaarde fra Peblingesøen, thi er voris etc., at j voris jngenieur och andre i samme verck kyndige personer for eder fordrer for at tage af dennem een fuldkommen information, huorledis vandet her i staden i beste maade kand conserveris, at derpaa ingen nød eller mangel formedelst fortificationsvercket skulle foraarsagis. Huorom j os eders allerunderdanigste

VI s.562

betenchende till videre voris allernaadigste resolution haffuer at tilstille. Dereffter etc. Hafniæ 22 martij 1671.

Sæl. Tegn. XXXIX. 463-64.

VI s.563

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 18 19:27:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top