eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.775

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 560
Nummer: 775


<-Forrige . Indhold . Næste->

775.

24 Jan. 1671.

Om Misbrug af Haandværkerne.

Commercie collegio.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom voris elskelige kiere h. fader salig och høylofflig ihuekommelsse hafuer verit sindit, ved god ordning at forekomme lade de inconvenientzier och missbrug, som hos handtvercksfolchene her i voris residentz stad Kiøbenhafn imod deris indstifftelssis rætte intention er i geraadet, saa at iche alleneste een huær, som deris forretning kand hendis at behøfue, derved incommoderis, mens endoch den, som nogit handverck tillbørligen forestaar och lært hafuer, forhindris ved u-tillbørlige vilkaar sig deraff at nære och andre for billighed dermed at betiene, och samme ved hans dødelig afgang er forhindret, thi er voris etc., att j till videre voris allernaadigste resolution os eders allerunderdanigste betenchendø forstendiger, huorledis j erachter, at saadan misbrug kand best forekommis, till huilchen ende i alle laugsordninger haffuer till eder at lade anamme. Dereffter etc. Hafniæ 24 januarij 1671.

Sæl. Tegn. XXXIX. 386.

VI s.560

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 18 19:09:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top