eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.769

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 558
Nummer: 769


<-Forrige . Indhold . Næste->

769.

7 Jan. 1671.

Om Levering af Uniformer fra Børnehuset.

Directeur ofuer børnehuset.

C. 5. Effterssom ofuersterne offuer de fire her udi riget sig befindende gevorbene regimenter mange klagemaal ofuer de af børnehuset forferdigede och dennem nu leffuerede soldaterkiorteler fremfører, da er woris etc., at j af klæde och baye lader giøre een wiss prøffue och den i voris kriegscollegio leffuere at forbliffue och effter samme prøffue sammesteds oprette och slutte een vis fortingning, huor dyr och huormegit klæde och baye, och till huilchen tid til huær regiment skall leffueris. Och skulle j hafue tillsiun med, at effter indgangne villkor leffuering af børnehusets manufacturer rigtigen scheer, huorimod j af ofuersterne, huer for hans regiment, betaling hafuer at anamme. Hafniæ d. 7 januarij 1671.

Sæl. Tegn. XXXIX. 368.

VI s.558

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 18 18:04:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top