eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.767

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 557
Nummer: 767


<-Forrige . Indhold . Næste->

767.

28 Dec. 1670.

Om Gravningen af Nyhavn.

H. Henrich Bielche, Cort Adler och Niels Rosenkrantz.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom vi aallernaadigst tillsinds er, till jndvaanerne her i voris residentz stad Kiøbenhafn deris nytte och gafn den forordnede hafn till det nye torfue udi tillstundende aar 1671 at lade forferdige, da er voris etc., att j voris obristl. och jngenieur van Osten till eder tager och des beschaffenhed, med alt huis dertill requireris, och huor sligt kand tagis, med flid betrachter och offuerveyer, och dereffter med præsident, borgemestere och raad sammesteds at conferere, anlangende paa huad maade bemelte canal paa begge sider och ved torffuet kand indhegnis och befestiges sampt gaderne broeleggis och underholdis; item om det aff byen eller af de grunde, som ligger nest canalen, skall bekostis. Och om huis j udi saa maade giørendis och forrettendis vorder, haffuer j os eders allerunderdanigste relation till videre voris allernaadigste resolution med forderligste at giffue. Etc. Hafniæ 28 decembris 1670.

Sæl. Tegn, XXXIX. 360-61.

VI s.557

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 18 17:53:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top