eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.755

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 552
Nummer: 755


<-Forrige . Indhold . Næste->

755.

20 Okt. 1670.

Om Udlæg i Dødsboet efter Hans Pedersen Klein.

Stadtzcollegio.

C. 5. Wor naade tilforn. Wi skicher eder herhos en rigtig copie aff præsident, borgemestere och raad her i voris kongelige residentz stad Kiøbenhafn deris allerunderdanigste supplication anlangende Hans Pedersen Kleins enche, som de paa hendis vegne allerunderdanigst er begierendis at maatte bevilgis tuende borgere at giøre udleg till hendis creditorer udj huis mobilier och andet, som findis udi sterbboet effter hendis salige mand, som i videre aff deris supplication kand see och erfare. Thi er voris etc., at i herom eders allerunderdanigste betenchende med forderligste till voris videre allernaadigste resolution indstiller, baade huad for beskeed i formeener paa denne bemelte Magdalene Hans Persen Kleins hendes sag saavellsom og helles udi andre deslige tillfeld till bemelte borgemestere och raad med billighed kunde og burde at giffues. Dereffter etc. Hafniæ 20 octobris 1670.

Sæl. Tegn. XXXIX. 290-91.

VI s.552

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 17 09:06:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top