eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.731

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 542
Nummer: 731


<-Forrige . Indhold . Næste->

731.

28 Juni 1670.

Om Vederlag for de Huse, der ere nedbrudte mellem Vester- og Nørreport.

Cammercollegio.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom præsident, borgemestere oc raad her i wor residentz stad Kiøbenhafn dend 11 aprilis sidst forleden haffuer bekommit voris allernaadigste befalning anlangende een deel huusse oc vaaninger jmellem Vester- oc Nørreport, som formedelst fortificationens werck der sammesteds schall behøffuis at nedbrydis oc borttagis, oc de nu hos oss paa de vedkommende borgerschabs oc andre jnteresseredis vegne allervnderdanigst haffuer ladet anholde oc begiere, at dennem derfore nogen vederlaug schee maatte, da er voris etc., at j effter dend vurdering, som fornefnte borgemestere oc raad paa forskrefne huusse oc vaaninger er anbefalit at lade sette, jt rigtig offuerslag lader giøre, anlangende huad en huer vedkommende i saa maade bør at nyde vederlaug fore, saa oc till wjdere voris allernaadigste resolution eders allervnderdanigste betenckende indstiller, paa huad maade i formeene, at de derfore paa beste maade bequemmeligst fornøyes kunde. Dereffter etc. Hafniæ 28 junij 1670.

Sæl. Tegn. XXXIX. 110.

VI s.542

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 16 20:46:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top