eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.728

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 541
Nummer: 728


<-Forrige . Indhold . Næste->

728.

15 Juni 1670.

Kongen giver Baron de Goes Vederlag for hans Gaard paa Østergade.

Cammercollegio.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom baron de Gois hans huss, liggende paa Østergaden her vdj woris kongelige residentz stad Kiøbenhafn, icke nu lengere af hannem saa som en fremmed kand eyis effter dend forordning, som voris elschelige kiere h. fader salig oc høyloflig jhukommelse d. 26 januarij anno 1667 giort haffuer, oc wj dog bemelte baron de Goes, vdj henseende till hans forige befundene tienstfærdighed, gierne i alle maader hervdinden ville haffue schadisløssholden, da er voris etc., at j dend anordning giør, at strax eller med allerforderligste fyldist oc vederlag for bemelte huss till bemelte baron de Goes vorder erlagt effter dend taxt, det er vurderet for. Huilcket wj hannem saa af sær kongelig gunst oc naade allernaadigst bewillget haffuer. Dereffter etc. Hafniæ 15 junij 1670.

Sæl. Tegn. XXXIX. 100-01.

VI s.541

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 16 20:23:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top