eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.721

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 537-538
Nummer: 721


<-Forrige . Indhold . Næste->

721.

1 Juni 1670.

Om Bolig og Løn for Kapellanen ved H. Trefoldigheds Kirke.

H. Pouel Anderssøn Holm.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vij efter allerunderdanigste ansøgning og begiering saavelsom facultatis theologicæ giorde erklering allernaadigst hafver bevilget og tillat saa oc etc., at til en voning eller residentz for h. Poffvel Anderssøn Holm, capelan til Trefoldighedz kirke her etc., maa ved den norder ende af den liden kirke udi Regentzen tagis og atskillis saa meget, som til forskrefne residentz behøfvis saavelsom det derhoes liggende lidet styche jord til it gaardsrum dertil indrømmis. Og maa af samme residentz frj dør og udgang til gaden tilladis, dog dørene indentil imellem Regentzen og residentzen tilmuris og tilluchis, saa ingen vidre gang derigiennem tilstædis eller skeer. Hvis bekostning, som til bemelte residentzis indrettelse andvendis skal, hafver oeconomus (som Regentzen af communitetetz indkomst pleyer at vidligeholde) saavit billigt er at giøre. Dissligeste efftersom bemelte paa sit embedes vegne studiosis baade j kirken og uden fore paa sotte og siuge seng maa betienne og dog derjmod hverken offer eller anden indkomst af dennem niuder, foruden at han ichun liden løn for sin bestilling hafver, da hafver

VI s.537

vij iligemaade allernaadigst for billig eragtet at tillade og befale, saa og etc., at enhver af bemelte studiosis maa og skal gifve forskrefne capelan for enhver offerdag udi de tou aar, som de udi academiet forblifver, otte skilling danske, som beløber sig tilsammens en half rixd., hvilke penge hannem saaledis af dennem gifvis og erleggis skal, naar depositien skeer og føren de inscriptionen bekommer. Forbydendis etc. Hafniæ d. 1 junij 1670.

Sæl. Reg. XXVIII. 63-64.

VI s.538

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 16 19:22:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top