eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.709

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 533
Nummer: 709


<-Forrige . Indhold . Næste->

709.

23 April 1670.

Om Borgerskabets Parade ved Fredrik III's Ligbegængelse.

Friederich Turesen.

C. 5. Efftersom wj allernaadigst haffuer for gott anseet, woris elschelige kiere h. faders salig oc høyloflig jhukommelse hans liig till dets nedersettelsis sted vdj St. Lucij kirche vdj wor kiøbsted Roschild dend 4 maij førstkommendis at lade henføre, da er voris etc., at borgerschabet her i woris residentz stad Kiøbenhafn paa samme dag vdj sorte kleder med jndvichlede faner oc offuerdragen spill oc gewehr saa tilig som dag lader sig bered finde, huilcke fra Østergaden offuer Amagertorffuet igiennem Vimmelskaffted indtil Vesterport dennem paa begge sider i gewehr schulle stille oc vdj gewehr forbliffue, jndtill høystbemelte woris hr. faders liig er igiennem passerit. Dereffter etc. Hafniæ 23 aprilis 1670.

Sæl. Tegn. XXXIX. 59.

VI s.533

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 16 18:06:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top