eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.707

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 532-533
Nummer: 707


<-Forrige . Indhold . Næste->

707.

11 April 1670.

Om Nedbrydning af Huse mellem Vester- og Nørreport.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Huad for huusse oc vaaninger imellem Vester- oc Nørreport till fortificationens der begyndte verck at fuldferdige behøffuis at nedbryde oc borttage, saawellsom oc huis platzer der imod igien dennem, som samme husse eye, kunde till wederlag vdwjsses, kand j af hosfølgende copie af woris jngenieur Carl Henrich von d. Osten derpaa indgifne designation oc fortegnelse wjdere see oc erfare. Thi er voris etc., at j saadant eyermendene oc samptlige vedkommende till fornøden effterrettning tillbørligen forstendiger oc betimeligen tillkiende giffuer, at platzen i tide kunde ryddelig giøres. Dog haffuer j først forbemelte imellem Vester- oc Nørreport beliggende huusse oc vaaninger ved forfarene tømmermænd oc murmestere, tuende af huer laug, vdj woris bygmester Hans Stenwinchel hans nerverelse

VI s.532

tillbørligen at lade taxere oc vurdere. Dereffter etc. Hafniæ 11 aprilis 1670.

Sæl. Tegn. XXXIX. 43.

VI s.533

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 16 18:01:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top