eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.702

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 530-531
Nummer: 702


<-Forrige . Indhold . Næste->

702.

15 Marts 1670.

Om Regulering af S. Gjertrudstræde.

Anders Pederssøn, klocher, kgl. stadfæstelse paa maalebrev af 15 martij 1670 paa byggeplads paa hiørnet af Rosenborggade og St. Giertrudstræde.

Efftersom Anders Pedersøn, klocher til Hellig Trefoldigheds kirche, naadigst er bevilget en byggeplatz, som er en hiørneplatz liggendis ud til Rosenborggade og til nye St. Giertrudstræde her j staden, efter derom Kongl. May. naadigste skiødes vidre formelding af dato Hafniæ 1655 den 18 junij, da efftersom ud til nye St. Giertrudstræde er en meget skæuf vinchel og gaar en bouft af Anderses gaardsrum til St. Giertrudstræde, som giør gaden meget sneufver paa den stæd, da hafver Anders Pederssøn underdanigst andholdet hoes voris allernaadigste herre og konge, som og sielf naadigst hafver været paa stæden og det sett, da paa det at gaden til St. Giertrudstræde kunde komme lige frem j snoer og vinchel, skulde Anders Pederssøn jndrømme med sit planchverch mit paa sin platz 4 allen og it quarteer, som løber spitz af til begge ender, saa hafver ieg underskrefven det efter høy kongl. ordre og naadigste befalning maalet og forslaget, da befindes samme hiørneplatz at være meget skeuf, og paa det samme platz kunde komme udi en ret vinchel og

VI s.530

snor ligne fra hiørnet af Rosenboriggaden og til det hiørne i St. Giertrudstræde, da tilkommer Anders paa det hiørne ud til Rosenboriggade fra hans huusgaufl og indtil adelgaden 12 allen, og strecher sig udi lengden til hiørnet udi nye St. Giertrudstrædet 11 allen, derfra igiennem Andersses platz til vougnmendenis laugshuus udi lengden, er 32 allen og it quarteer. Hvilket ieg saaledis Kong. May. naadigste befalning hafver effterkommet og Anders Pederssøn vidre derpaa at søge kongl. confirmation, detz til bekreftelse hafver ieg med egen handt underskrefven. Act. Kiøbenhaufn den 28 septembris anno 1669. Carl Henrich von der Osten, m. p. p.

Sæl. Reg. XXVIII. 18-20.

VI s.531

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: Sat Aug 16 12:46:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top