eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.7

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 5
Nummer: 7


<-Forrige . Indhold . Næste->

7.

13 Maj 1510.

Magistraten pantsætter en Gaard ved Amagertorv for en Sum Penge til Byens Befæstning.

Wii borghemestere och raad i Køpnehaffun gør wittherligt och kennes meth thette wort obne breff os pa Købnehaffuns byes wegne aff en reth witterlig gield skyldig ath wære erlig och reenliffueligh man doctor Peder Skotte j Købnehaffn thw hundrede march danske penninghe, som han os aff eeth ræth wenligt och kiærligt laan lanth haffuer, for hvilcke ijc march wij hannum till forwaringh panth sætter och meth thette wort opne breff vtj pant sette then Køpenhaffuns byes gard, jordh och grund, som nw vnghe Oleff Bagher vtj boor i forskrefne Køpenhaffun, liggendes weth Amaghe torge j sancti Nicolaj soghn j sammestedtz, at haffve och beholle meth all hans rette tillhørelse, saa lenge at han forskrefne sum penninge allsammen ighen aff os fangendes wordher, och beplicte wij os meth thette wort opne breff forskrefne her doctor at fornøyge och betale thill gode reedhe the forskrefne ijc Mk. nu till thenne poskedagh nest tilkommendes wthen noghre lenghre fortøffningh wtj nogher maade. Thill hwes ydermeere bewiis, withnesbiurdh och fastheedt her om, at szaa i sandheedt er och saa wti alle maade wbrødelighen holles skall, som forskreffvet staar, haffve wij ladet trøgt wordt byes intsigle nedhen for thette wordt opne breff. Giffvet i Køpnehaffun aar effther Gudtz biurdt thusende fem hundrede paa thet thyende, mondaghen nest fore sancti Erici regis et marfyris dagh.

Afskrift fra det 16. Aarh. i Store Fuglede Præstegaard »aff Raadstuens gamle pergamentz bog«, med Overskrift: »Thette breff ær thet, som borghemestere och raadt landte aff Doctor Peder Skotte vtj stor trangh thill Københaffuns byes behoff till fastheet modt the lybske«.

VI s.5

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jul 6 19:04:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top