eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.688

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 525-526
Nummer: 688


<-Forrige . Indhold . Næste->

688.

21 Dec. 1669.

Om Anvendelse af Fattigvæsenets Midler.

Cammercollegio.

F. 3. Wor naade tilforn. Efftersom baade af oss sielf saawellsom woris forfædre, høyloflig jhukommelse, fremfarne konger offuer Dannemarck oc Norge, dissligeste oc saa helles af andre tiid effter anden considerable summer till de fattige her vdj staden er schiencket oc giffuet, oc wi nu ere tillsinds, saadan anordning dermed at lade

VI s.525

giøre, at bemelte till de fattige gifne middeler paa det nytteligste oc gafnligste kunde vorde administreret oc forvaltet, manefacturerne oc saa derhos till fremtarf oc tilltagelse, da er woris etc., at j af woris superintendent vdj Sielands stigt, præsident, borgemestere oc raad her vdj staden, saawellsom samptlige vedkommende tillbørlig rede, rigtighed oc regenschab for forschrefne till fattige gifne middeler fordre oc kræffue, saa oc derhos grandscher oc vndersøger, huor oc huorledis oc med huad sickerhed samme middeler ere vdsatte, oc huorvdj de ere bestaaende, paa det wj af eder fuldkommen vnderrettning kunde bekomme om bemelte sagers rette tillstand oc beschaffenhed. Oc haffuer j saa herom eders vdførlige oc omstendlige erklering till wjdere woris allernaadigste resolution med forderligste allerunderdanigst at indstille. Dereffter etc. Hafniæ 21 decembris 1669.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 807.

VI s.526

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 16 11:47:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top