eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.679

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 522
Nummer: 679


<-Forrige . Indhold . Næste->

679.

4 Dec. 1669.

Privilegium for et Bryggeri paa Christianshavn.

Herman Jegger.

F. 3. giøre alle witterligt, at efftersom Herman Jäger, indvaaner udi vor stabelstad Christianshafn, for os allerunderdannigst hafuer ladet andrage, huorledis hand tilsinds er, it brøgerj af Hamborger Rummeldeus oc andet blegt øl dersammesteds at lade anrette, da paa det hand same sit forrehafuende brøgerj des bedre kand fuldbringe oc udj continuerlig brug fortsette, hafuer vj effter hans herom allerunderdannigste ansøgning oc begiering hannem allernaadigst effterskrefne priuilegier forundt oc beuilget, nemlig:

1. Forschrefne Herman Jäger eller hans arfuinger maa alleene forskrefne brøgerj udj tiufue aars tid hafue oc bruge, saa ingen anden imidlertid uden deris minde dennem derudj indpas eller forhindring med forskrefne slags øl at brøgge maa giøre i nogen maader, vnder øllets confiscation til Bremmerholmb oc deris brøgerredschab til dj arme.

2. Huis accisse oc rettighed, som af os allerede er paalagt eller fremdeelis brøggerier udj voris residentz stad Kiøbenhafn oc Christianshafn paalagt vorder, skal iligemaade af huis, som saaledis forbrøggis, paa tilbørlige steder rigtig erleggis.

3. Forskrefne Herman Jeger eller hans arfuinger, som samme brøgerj fortsetter, schal derforuden til byen 24 sletedlr. aarligen betalle oc derimod for ald anden vdgifft oc besværing aldeelis verre forskaannet. Forbydendis etc. Hafniæ dend 4 decembris anno 1669.

Sæl. Reg. XXVII. 574.

VI s.522

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 15 21:09:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top