eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.67

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 32-33
Nummer: 67


<-Forrige . Indhold . Næste->

67.

7 April 1540.

Lejebrev paa en Gaard ved Gammeltorv.

»Bodiilldt Nielssdaatther, Anders Lauritssens efftherleffuerske, burgerske heer vdj KøpnehafFn, Lauritzs Olssen, burger her sammestedtzs, met min kere hustruff Marine Andersdaatther, som jeg nu haffuer, beggis wore eygtte børn, thesligeste Marine Hanssdaatther, forskrefne Marine Anderssdaatterss seerlestis barn« annamme i Leje af Universitetet »een samme Vniuersitetz gaardt och grundt, som ieg Lauritzs Olssen, forskrefne Bodiilldt Niellsdaattherss suaager, nu vdj boer, liggendiss heer vdi byen, norden vp tiill Gamble Taarri, westen neigest thendt gaardt, Jenss Hanssen Guldtsmedt vdi were haffuer och mester Hanss van Halle bardtsker nu vdi boer, och østen neigest thendt gaardt, Jyrgen Skredder nu besidder«. »Furst vdi leyngen fraa gaden aff sundder och vdj nøer till Rasmus Baghers gaardt 73 1/2 alne, item vdi breygden tiill gaden aff Øster och vdi wester 8 alne. Fremdeles gardtzromet norden neigest vptiill gadehuset vdj

VI s.32

breygden 8 alne. Och er thendt gangh, at huilckendt mandt gaar vp vdi gaarden emellom Peder Skouges och Jyrgen Skreders gaarde, 2 1/2 alne och ith quorter vdj breygden. Ther tiill mett offuen for gangen er breygden paa thett jordtzmon, paa huilcket bruggersset bygdt er, met gaardtzromet aff øster fraa Thomes Skynders gaardt och tuertt offuer vdj wester tiill Lauritz Nielssens gaardt 21 1/2 alne, och er samme bruggers vdi sin leynge paa thendt westre siide vdt medt forskrefne Lauritz Nielssens bruggers 12 1/2 alne, item paa thendt nørre ende op vdj gaarden vp tiill Rasmus Bagherss gaardt aff wester och vdi øster 21 1/2 alne, item vedt thendt østre siide vdi gaardden aff nøer fraa Rasmus Baghers gaardt vdt met Thomes Skynders huss och vdj sunder tiill Peder Skouges baghers 18 1/2 alne«. De skulde give aarlig Leje og Landgilde af 12 Mk. Vidner: Christiern Jenssen Scriffuer oc Clemint Reynoltssen. Giffuit vdi Køpnehaffn othenssdagen neigest effter quasi modo geniti søndag Gudtzs aar mdxl.

Afskrift i Gl. kgl. Saml. Fol. Nr. 727.

VI s.33

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 9 16:48:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top