eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.643

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 510
Nummer: 643


<-Forrige . Indhold . Næste->

643.

21 Juli 1669.

Om en Mølle i det østre Bulverk paa Christianshavn.

Hans Hoppe.

F. 3. giøre alle vitterligt, at vi allernaadigst hafuer beuilget oc tillat, saa oc etc., at Hans Hoppe, indvaaner i vor stabelstad Christianshafn, maa udj det øster bulverck ved Amagerport paa dend af voris oberst lieutenant Carl Henrich von Osten effter voris allernaadigste befalling hannem tilwiiste plads en weyrmølle lade byge oc opsette, som hand for sig oc sine arfuinger u-behindret maa nyde, bruge oc beholde. Och bedrager sig samme plads udj alne oc maal som følger, nemblig fra bulverckets spidze indenfor brøstverket indtil midt under møllen giør 58 siellandsche alne, fra huer side af wolden indvendig fra brøstvercket af til midt under møllen ved dend synder side 33 alne, oc ved dend nordre side ligesaa 33 alne; giør saa dend gandsche middellinnie i en runding til denne mølleplads, som hannem er tilmaalt, 40 siellandsche alne. Doeg schal bemelte Hans Hoppe samme plads sielf, saauit hand fornøden hafuer, opfylde oc forhøye lade paa hans egen bekostning. Forbydendis etc. Hafniæ dend 21 iulij anno 1669.

Sæl. Reg. XXVII. 485.

VI s.510

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 15 17:55:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top