eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.642

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 509
Nummer: 642


<-Forrige . Indhold . Næste->

642.

14 Juli 1669.

Om Oprensning af Ladegaardsaaen.

Rigens marschalch med flere.

F. 3. Wor naade tilforn. Efftersom denne woris residentz stads høye fornødenhed vdkreffuer, at de graffuer, som jmellem staden oc Langewads damb ere, strax oc betiden worder opfyldede oc renoverede, saa ey mangel paa wand till byens nødtørfft schall haffuis, da er woris allernaadigste willie oc befalning, at du [woris ministres, raad, hofofficerer oc alle andre hofbetiente her i staden saawellsom Christianshafn] ansiger, at en huer af dennem en dygtig karl med schuffe oc spade forschaffer, som bemelte graffuer kand renovere oc opkaste paa de steder, huor saadant af woris jngenieur, Carl Henrich von Osten anwiises, oc det dagligen at continuere, jndtill saalenge saadant arbeyde forferdiget worder. Dereffter etc. Hafniæ 14 julij 1669.

Ligesaadanne breffue bleffue samme dag exped. till effterschreffne; dog blef de ord, som imellem disse forschreffne tuende tegn [ ] findis, forandret oc j det sted satt, huis som hos en huer især paa effterfølgende maade findis antegnet.

Till h. Hendrich Bielcke [woris høye oc nedrige offiicanter oc betiente her i staden eller Christianshafn, som sig vnder woris admiralitet eller Holmens jurisdiction holder] - Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn [sambtlige borgerschabet her i staden] - Borgemestere oc raad i Christianshafn [sambtlige borgerschabet der i staden] - d. Johan Wandel [sambtlig ministerium oc andre geistlige her i staden saawellsom Christianshafn] - d. Christian Ostenfeld, rector oc professor i universitetet [sambtlige professores oc andre, som sig vnder universitetets jurisdiction holder].

Sæl. Tegn. XXXVIII. 719.

VI s.509

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 15 17:47:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top