eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.634

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 505-506
Nummer: 634


<-Forrige . Indhold . Næste->

634.

23 Maj 1669.

Om Gennemskæring af Dæmningen ved Kanalen.

Rigens marschalch med flere.

F. 3. Wor naade tilforn. Efftersom wj till at rode bod paa dend vsunde stank, som af canalen her i wor residentz stad Kiøbenhafn kommer, haffuer for nødwendigt eragtet at lade wolden wed

VI s.505

bemelte canal igiennem schiere, paa det wandet dervdj kunde formedelst frj løb af oc i stranden forfrisches, thi er woris etc., at du [woris ministros, raad, hofofficerer oc alle andre hofbetiente her i staden saawellsom Christianshafn, som wogne oc heste holde] anmoder, at en huer af dennem femb læss jord oc møg (som til demninger at slaa fornøden giøris) lader age oc paa de steder henføre, huor officererne, som de soldater commandere, huilcke werckit forrette schulde, det anordnendis worder. Dereffter etc. Hafniæ 23 maij 1669.

Ligesaadanne breffue bleffue samme dag exped. till effterschreffne; dog blef de ord, som imellem disse forskrefne tuende tegn [ ] findis, for anderet oc i det sted satt, huis som hos en huer især paa effterfølgende maade findis antegnit.

Till h. Hendrick Bielcke [woris høye oc nedrige officianter oc betiente her i staden eller Christianshafn, som sig vnder woris admiralitet eller Holmens jurisdiction holder oc heste oc wogne haffuer] - borgemestere oc raad i Christianshafn [sambtlige borgerschabet her i staden, som heste oc vogne haffuer] - d. Johan Wandel [samptlige ministerium oc andre geistlige her i staden saawellsom Christianshafn, som heste oc vogne haffuer] - d. Christian Ostenfeld, rector oc professor i universitetet [samptlige professores oc andre, som sig vnder universitetets jurisdiction holder oc heste oc vogne haffuer].

Sæl. Tegn. XXXVIII. 689.

VI s.506

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 14 20:17:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top