eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.632

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 505
Nummer: 632


<-Forrige . Indhold . Næste->

632.

21 Maj 1669.

Om Opførelse af en Vejrmølle ved Vesterport.

Hans Hoppe møller.

F. 3. giøre alle vitterligt, at vj allernaadigst hafuer bevilget oc tillat saa oc etc., at Hans Hoppe møller, jndvohner i vor stabelstad Christianshafn, maa udj det nye bulverck ligendes paa dend sydost side nest dend nye Vesterport herudj vor residentz stad Kiøbenhafn, paa dend af voris oberst lieutenant Carl Henrich von Osten hannem tiluiiste plads een veyermølle lade biuge oc opsette, som hand for sig oc sine arfuinger v-behindret maa nyde, bruge oc beholde. Och bedrager sig samme pladz udi alne oc maal som følger, nemlig at effter som en halff cavallier eller høyere wold i samme bulverck med tiden schal giøris, saa schal samme mølle ungefer noget derfra paa dend synder side komme at staa oc hafue til møllebencken i dend middel linie 40 siellandske alne, saaledes at fra spitzen af bulwercket indtil midt vnder møllen giør 50 alne och fra dend synder side af samme bulverck nemblig fra brystwehret indtil midt vnder møllen 32 alne. Dernest schal veyen eller dend frj fart til forskrefne mølle giøris neden med foden af volden langs dend synder side paa bulvercket, saa at gangen ofuen paa wolden ikke blifuer rørt. Doeg schal bemelte Hans Hoppe samme platz sielf, saauiit hand fornøden hafuer, opfylde oc forhøye lade paa sin egen bekostning. Forbydendis etc. Hafniæ d. 21 maij anno 1669.

Sæl Reg. XXVII. 453-54.

VI s.505

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 14 19:23:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top