eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.631

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 504
Nummer: 631


<-Forrige . Indhold . Næste->

631.

18 Maj 1669.

Privilegium for en Bryggergaard ved Nørreport.

Niels Anderssen Runckel.

F. 3. giøre alle vitterligt, at efftersom Niels Anderssen Runckel, indvaaner her i voris residentz stad Kiøbenhafn, for os allerunderdannigst hafuer ladet andrage, huorledes hand dend gaard, som hand nu iboer, liggendis ved Nørreport paa en øde pladz, hafuer ladet opbyge, som til een brøggergaard bequemmelig schal findis, med allerunderdannigste begiering, wj samme gaard til en brøggergaard naadigst priviligere ville, da hafuer vj allernaadigst beuilget oc tillat saa oc etc., at forskrefne Niels Runckel och hans effterkommere forbemelte gaard, som hand, effter som forbemelt er, hafuer ladet opbyge, til en bryggergaard maa lade fundere oc bruge oc derpaa nyde saadanne privilegier, som andre brøggergaarde her i staden nyder oc hafuer. Doeg ville wj allernaadigst, at hand, eller huem samme gaard besidder, af huis, som de der forhandlendis oc handterendis vorder, til os den tilbørlig accisse oc rettighed rigtigen schulle udgifue oc sig ellers effter de artichler, som om brøggerlauget och des gaarde allereede forordnede ere eller hereffter forordnet vorder, rette oc forholde, saa frembt de denne voris beuilling agter at nyde. Forbydendis etc. Hafniæ d. 18 maij anno 1669.

Sæl. Reg. XXVII. 452.

VI s.504

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 14 19:18:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top