eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.625

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 501
Nummer: 625


<-Forrige . Indhold . Næste->

625.

16 April 1669.

Hr. Anders Hjørring, Præst ved Vartov Hospital, faar Forbedring i sin Løn og faar Privilegium paa at udgive aarlige Traktater. (Jfr. Femte Bind Side 719).

Cammercollegio.

F. 3. Wor naade tilforn. Woris etc. er, at j dend anordning giører, at hederlig oc wellerd h. Anders Matthiessen Hiøring, prest till det almindelig hospital her i staden, bekommer huis løn oc besolding, som hand effter woris elschelige kiere h. farfaders, salig oc hoyloflig ihukommelse, vdgifne benaading dat. d. 27 junij anno 1575 med rette haffuer at søge, saa oc derforvden hereffter 10 rixdlr. aarligen, som wj hannem till samme løns forbedring effter vnderdanigst ansøgning oc begiering, indtill wj anderledis tillsigendis vorder, naadigst forvndt haffuer. Dereffter etc. Hafniæ 16 aprilis 1669.

H. Anders Matthiessen Hiøring.

Woris etc. er, at h. Anders Matthiassen Hiøring, prest till det almindelig hospital her i staden, vdsetter oc sammenschriffuer dend annorum secundi tractat, som hand allerede vdj concept fattet haffuer, saawelsom oc siden dereffter med samme aarlige tractater frembdelis at continuere, saaledis det uden censur kand giffues, naar det oss behager. Skrefuit. Hafniæ 16 aprilis 1669.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 667.

VI s.501

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 13 20:28:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top