eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.615

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 496-497
Nummer: 615


<-Forrige . Indhold . Næste->

615.

8 Marts 1669.

Alle, der bruge borgerlig Næring, skulle deltage i borgerlig Tynge.

F. 3. giøre alle witterligt, at efftersom præsident, borgemestere oc raad her i vor residentz stad Kiøbenhafn for os vnderdanigst hafuer ladet andrage, huorledes borgerschabet sammesteds stor indpass, næringssueckelsse oc afbreck schal tilføyes formedelst adschillige handel med kram, høckerj, krohold, handtvercksarbeyde oc andet, som af en deel drifuis, der dog frihed for alle borgerlig besværing pretenderer, alleene under schin at de enten erre udj voris egen adelig eller militarische tienniste oc beschiermelsse, da som vj eragter, saadant imoed de udj den til vorris betiente anno 1661 den 23 novembris gifne privilegie ommeldte conditioner at stride, hafuer vj naadigst for got anseet oc billigt befunden at anordne oc befale saa oc etc., at alle oc en huer her i staden boendes, saauel voris eigne

VI s.496

betiente som andre, vere sig huad iurisdiction de end undergifne ere, som borgerlig handel oc næring bruge, i huad maade det vere kand, schulle tiltengt vere, effter saadan deris næring oc brug til ald dend pligt oc borgerlig tynge, saauiit en huer vedkomme kand, at suare, som borgerschabet her sammesteds allerede paalagt er eller frembdellis paalagt vorder, doeg herunder icke forstanden dem, som vj i sær udj huer laug til sinds vorder at sette. Huor effter alle etc. Gifuet etc. Hafniæ d. 8 martij anno 1669.

Sæl. Reg. XXVII. 406-07.

VI s.497

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 12 19:33:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top