eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.607

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 492
Nummer: 607


<-Forrige . Indhold . Næste->

607.

28 Jan. 1669.

Skøder paa Grunde i det ny Værk bag Slottet.

Jørgen Reitzer.

F. 3. skøder Jørgen Reitzer, secreterer udj voris tydske cantzelj, oc hans arfuinger it støcke jord til en biugepladtz, liggendis herinden festningen udj det nye anlagte verck bag voris bryggerhuus ofuer dend nye canal, antegnet udj carted med nr. 26, streckendes sig udj alne oc maal som følger, nemlig udj breden imoed østen langs dend gade ved canalen 33 siellandske alne, jtem udj lengden imoed synden 79 1/2 alne, nock er dend brede imoed vesten saa oc dend lengde imoed norden lige saa langt strekendes som dend forige brede oc lengde. Huilcken etc. Hafniæ 28 januarij anno 1669.

Hans Thomessen.

F. 3. skøder Hans Thomessen, voris renteskrifuer, oc hans arfuinger it støcke iord til en biugepladz, ligendes herinden festningen udj det nye anlagte verck bag slottet, antegnit udj carted med nr. 68, streckendes sig udj alne oc maal som følger, nemblig udj breden ud til den ny Vestergade fra sydvest til nordost 38 siellandske alne, jtem fra nordvest til sydost langs med os elschelige Jens Lassen landsdommers, platz 61 1/2 alne, nock dend bageste brede op til Thomes Thomessens platz iligemaade 38 alne, saa oc dend anden lengde fra sydost henad nordvest til dend nye Vestergade 61 1/2 allen. Huilcken etc. Hafniæ d. 28 janvarij 1669.

Simon de Petkum.

F. 3. skøder Simon de Petkum, voris raad oc præsident udj commerciecollegio, oc hans arfuinger tuende biugeplatzer, liggende herinden festningen udj det nye anlagte verck bag slotzholmen, huilcke oss elschelige Friderich von Ahlefelt etc. oc Morten Schinckel etc. til des hafuer antaget oc nu til bemelte de Petkum fra sig ofuerlat, saa end oc en liden dertil stødende platz, som alle udj carted med numeris 3, 4 oc 73 erre merckede oc nu udj en platz afmaalet, streckendis sig tilsammen udj alne oc maal som følger, nemblig udj breden for ud til Slotzstrandens gade fra nordvest imoed sydost 61 1/2 siellandske alne, dissligeste udj lengden fra nordost imod sydvest 79 1/2 alne, dernest udj breden bagtil fra sydost henad nordvest til dend nye Vestergade 92 1/4 alne, jtem en brede langs samme nye Vestergade fra sydvest imod nordost 19 7/8 alne, nock hen indvertz fra nordvest imoed sydost 30 3/4 alne, saa oc endelig igien hen til Slotzstrandens gade, nemblig fra sydvest imoed nordost 59 5/8 alne. Huilcke etc. Hafniæ d. 28 janvarij 1669.

Sæl. Reg. XXVII. 357-60.

VI s.492

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 20:04:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top