eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.603

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 490
Nummer: 603


<-Forrige . Indhold . Næste->

603.

20 Jan. 1669.

Om Ophjælpning af Manufakturerne.

Andres Werner.

F. 3. giøre alle vitterligt, at efftersom voris troe vndersaatte Anders Wern hafuer vnderdanigst giort forslag, at finde de middeler, huorledis manufactur verckerne bequemmeligen kand indrettis, tiltage oc ved magt holdes her i vor residentz stad Kiøbenhafn oc vor festning Fridericia foruden nogen voris bekostning eller indtraders afgang i nogen maade, huor imoed hand vnderdanigst er begierendis at niude dend kiendelsse eller festepenge, som de personner self villigen vil udgifue, som begierer oc agter at niude dend næring oc friheder deris lifues tid, af huilcke næring manufacturens vnderholding findes oc til veye bringes, da hafuer vj effter hans herom vnderdanigste ansøgning oc begiering naadigst bevilget oc tillat, saa oc hermed etc., at bemelte Anders Wern (saa frembt verckets indrettelsse worder af os practicabel eragted) forbemelte festepenge oc kiendelsse, som forskrefne personer i saa maader godvilligen vdgifue ville, maa niude oc samme penge enten self eller ved sin fuldmegtig annamme oc opberge lade. Disligeste hafuer vj naadigst bevilget bemelte Andres Wern at maa indsette oc forordne saa mange personner i samme brug oc næring, som dertil tienlige oc nødvendige eragtes, huilcke hand self hafuer at bestille uden nogen voris omkostning. Forbydendes alle och en huer, hannem herimod, effter som forschrefuit staar, nogen hinder eller forfang at giøre eller giøre lade. Vnder vor hyldest oc naade. Gifuet etc. Hafniæ 20 janvarij 1669.

Sæl. Reg. XXVII. 351-52.

VI s.490

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 19:51:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top