eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.602

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 489-490
Nummer: 602


<-Forrige . Indhold . Næste->

602.

19 Jan. 1669.

Om Udlæg i Hans Johansens Gaard paa Christianshavn.

Borgemestere oc raad i Christianshafn.

F. 3. Wor naade tillforn. Efftersom j tiilforne de dato dend 22 octobris 1668 haffuer bekommit woris naadigste bref, at dend gaard vdj Christianshafn, som afgangne Hans Johansen tiilforne tillhørte, maatte ved de forordnede auctionsdirecteurer auctioneres oc selgis, till huem derfore mest wilde byde, dog Strange Trøner, eller

VI s.489

huem ellers wed pant eller i andre loulige maader deri ware berettigede, at nyde huer effter sin prioritet oc rettighed betalning vdj huis rede penge, gaarden kunde auctioneris fore, oc nu for os vnderdanigst andragis, at placaterne tuende gang om forskrefne gaards auction schall were opslagene oc dog ingen kiøbmand till samme gaard sig schall haffue ladet finde, da haffuer j at lade giøre Strange Trøner vdleg i forskrefne gaard, saawijt hans rettmessig fordring sig kand bedrage. Etc. Hafniæ 19 januarij 1669.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 610-11.

VI s.490

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 19:48:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top