eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.6

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 4-5
Nummer: 6


<-Forrige . Indhold . Næste->

6.

13 April 1510.

Magistraten skøder en Grund paa Rosengaarden ved S. Gertruds Kirke til St. Knuds Gildelag.

Alle the, som thette breff forekommer, hellse wij borghemestere och raadt i Køpnehaffun ewindelige meth Gudt och gøre witterligt for alle, som nu ære eller komme skulle, meth thette wort opne breff, ath wij alle endrechtelige pa Køpnehaffuns byes wegne haffve vndt och tillstædt och meth thette wort opne breff vnnæ och tillstedæ, ath een Københaffuns byes jordh och grundh pa Rosengardhen, liggendes nordhen nest op till then Køpnehaffuns byes jordh, som nw her Thyge, som capellan er till sancte Knutz altare, her effther vti boe skall, och søndhen nest op till then øthe jordt, som Køpnehaffuens by tillhører, som ligger nest op till thet strædhe, som løber vdt meth sancte Gertruds kircke, maa och skall bliffve och wære til sancti Knudtz laugh, skyldig 1 Mk.(?), huilchen forskrefne jordh, som ær ij syn bredhe pa then vestre endhe ij syndher och ij nør fra then jordh, som forskrefne her Thyge med indhegnet haffver,

VI s.4

siw och tiuge siellenske alne, breden paa then østhre ende fra then øthe jordh, som Kiøbenhaffuns by tillhører, som løber vth met thet strædhe imood sancti Gertrudis kircke och ind paa then jordh, som Anders Schriffuer aff byen i leye haffver, siw och tiughe alne, item ij syn lenghe imellom badhe stræden sæx och thrysindsthiwe alne, och kennes vi os osv. Giffuet i Køpnehaffn anno domini mdx løwerdaghen nesth effter sancti Antonii dagh.

Afskrift fra det 16. Aarh. i Store Fuglede Præstegaard »af Raadstuens gamle pergamentz breffve«.

VI s.5

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jul 6 18:57:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top