eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.599

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 488
Nummer: 599


<-Forrige . Indhold . Næste->

599.

28 Dec. 1668.

Om Istandsættelse af Dæmningen ved Langvadsdam.

Roschild ambts bønder.

F. 3. giøre alle witterligt. Efftersom wj naadigst erfarer, huorledes demningen ved Langevads damb formedelst vandets ofuerflødighed er saa gandsche brøstfeldig, at dend derofuer udschyllis oc forderfuis eller gandsche bortgaar, med mindre dend i tide strax repareret vorder, da paa det saadan schade uden lenger forsømmelsse kand forrekomes oc til des ydermeere vitløftigere bekostning oc reparation sparis, som ellers derpaa ville foraarsages at anwendes, wille wj hafue budet oc befallet saa oc hermed strengeligen oc alvorligen etc. sambtlige Roskilde ambts bønder oc tiennere, som hafuer part i forskrefne demning at forferdige, at de uden ald undschylding verer tiltengt, u-feilbarligen til dend 4 janvarij nu førstkommendes med deris heste oc wogne ved bemelte Langewadsdamb at møde och des demning, saaviit deris part angaar, med riis, tang oc grus at opfylde sambt med pæle forvare, som de ville ansuare oc bekiendt vere. Ladendes det ingenlunde, under tilbørlig straf som vedbør, om nogen herudj findes forsømmelig. Gifuet etc. Hafniæ dend 28 decembris anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 318-19.

VI s.488

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 18:28:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top