eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.586

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 483
Nummer: 586


<-Forrige . Indhold . Næste->

586.

2 Nov. 1668.

Beskikkelse af en Byfoged paa Christianshavn.

Erick Pederssen Grøn.

F. 3. giøre alle witterligt, at wi naadigst hafuer tilschicket oc forordnet, saa oc hermed etc. Erick Pederssen Grøn til at vere byefoget udj vor kiøbsted Christianshafn. Oc schal hand vere os som sin absolute souveraine arfue konge oc herre huld oc troe, voris oc voris kongelig arfuehuusses gafn oc beste søge, vide oc ramme, schade oc forderf af yderste magt, efne oc formue hindre, forekomme oc afverge, oc ellers, som en oprigtig byfoget eigner oc vel anstaar, sig tilbørligen schicke oc forholde effter dend eed, hand os derpaa giort oc aflagt hafuer, saa frembt hand samme bestilling agter at nyde, oc under straf som vedbør. Oc schal hand for samme sin bestilling nyde det same, som forrige byefogder dersammesteds tilforne hafft hafuer, saa oc ligesom hans formend tillige derforuden vere birckefoget paa Amager oc derfor nyde, huis de forrige birckefogder der paa landet nydt oc hafft haffuer. Thi forbiude vj alle oc een huer herimod etc. Hafniæ d. 2 novembris anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 278.

VI s.483

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 17:09:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top