eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.580

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 480
Nummer: 580


<-Forrige . Indhold . Næste->

580.

13 Okt. 1668.

Om en Bryggergaard paa Slotsholmen.

M. Andreas Zøebøtcher.

F. 3. giøre alle witterligt, at wj effter vnderdanigste ansøgning oc begiering naadigst hafuer bevilget oc tillat, saa oc hermed etc., at dend gaard, som Andreas Søbøtker hafuer ladet byge paa Slotsholmen her i vor residentz stad Kiøbenhafn, imellem Hans Pederssen Blat, raadmand her i staden, hans gaard paa dend eene side oc Johan Høyer, voris wiinschienck, hans gaard paa dend anden side, maa werre een bryggergaard oc nyde de samme privilegier oc friheder, som andre bryggergaarde her i staden nyder oc hafuer. Dog ville wj naadigst, at hand, eller huem samme gaard besider, schal tiltengt vere, dend tilbørlig accise oc rettighed til os rigtigen at udgifue af huis de, der i gaarden forhandlendes er, handterendes vorder, oc sig ellers i alle maader effter de artichler, som om bryggerlauget oc des gaarde forordned erre eller her effter forordned vorder, rette oc forholde, saafrembt de denne voris naadigste bevilling agter at niude. Forbydendes etc. Hafniæ d. 13 octobris anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 259-60.

VI s.480

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 16:40:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top