eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.577

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 478
Nummer: 577


<-Forrige . Indhold . Næste->

577.

23 Sept. 1668.

Om Hjørnegrunden mellem Østergade og Kongens Nytorv.

Niels Rosenkrantz.

F. 3. Wor gunst tilforn. Wijd, at wj naadigst tillfreds er, at du maa lade indplanche oc bebygge din gaardsplads i Østergade liggende effter dend afstichning, som woris jngenieur derom giort haffuer, nemblig fra det synderhiørne af bemelte plads vd till det store nye torffue, rett huor dend forige afbrendte biugning har standen, er grundlinien winckelret fra Østergade af bleffuen indtagen, huorfore samme linie vdj lengden paa 74 alne fra nordhiørnit vd til forskrefne torffue fra dit der allerede haffuende planckwerck paa 9 allne er indwiget, mens fremmer i lengden 10 alne lenger, som støder op till woris rentemesters, oss elschelige Henrich Møllers planchwerck, nemblig i dend forskrefne brede vd till torffuit 10 siellandsche alne, noch langs bemelte Henrich Møllers planchwerck 13 1/2 allne, saa oc dend tredie side, som støder op til din egen platz, 9 allne. Dereffter du dig vnderdanigst haffuer at rette. Etc. Hafniæ 23 septembris 1668.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 543.

VI s.478

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 16:18:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top