eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.571

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 475
Nummer: 571


<-Forrige . Indhold . Næste->

571.

7 Sept. 1668.

Beskikkelse af en Rektor ved Christianshavns Skole.

Johan Winicke.

F. 3. giøre alle witterligt, at wj naadigst hafuer tilschicket oc forordnet, saa oc hermed etc. neruerende hæderlig oc vellærd Johan Winecke til at vere rector scholæ i vor kiøbsted Christianshafn, saafrembt hand effter forregaaende examen oc ofuerhørelsse dertil døgtig befindes. Thj schal hand forpligt vere, samme sit embede med største flid oc vindschibelighed at forrette, saauelsom sig udj lif oc lefnet tilbørligen schicke oc forholde, som det een retsindig rector scholæ i alle maader vel anstaar. Item huis hannem af superintendenten (som paa voris veigne jnspection med skollerne hafuer) til bemelte scholles nytte oc gafn blifuer forrelagt oc beordret, hafuer hand sig i alle maader tilbørligen effter at rette, oc maa hand for saadan hans embede oc bestilling nyde oc oppeberge huis indkombst oc rettighed, hannem med rette bør oc hans formand for hannem hafft oc nydt hafuer. Forbydendes etc. Hafniæ d. 7 septembris anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 246.

VI s.475

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 10 20:22:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top