eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.568

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 474
Nummer: 568


<-Forrige . Indhold . Næste->

568.

21 Juli 1668.

Afstaaelse af Bageriet i Nyboder.

Peter Carstenssen.

F. 3. giøre alle witterligt, at efftersom Povel Meyer for os underdanigst hafuer ladet andrage, at hand for at redde sig fra sine creditorer hafuer verit foraarsaget til at afstaae oc ofuerlade dend hannem paa bageriet udj de nye boder naadigst forundte bevilgning til Petter Carstenssen, med vnderdanigste begiering, wj bemelte Peter Carstenssen samme frihed paa bagerie udj bemelte nye boeder naadigst bevilge vilde paa same maade, som hand det effter voris d. 8 novembris anno 1658 derpaa gifne bref niudt oc hafft hafuer, da hafuer wj effter vnderdanigste ansøgning oc begiering naadigst bevilget oc forundt, saa oc hermed etc. bemelte Peder Karstenssen, at ingen enten bager herudj voris kongelige residentz stad Kiøbenhafn, høckere eller andre hannem udj sin næring med brød at bage udj forskrefne vaaninger eller til forprang at udselge maa indpas giøre. Thj ville wj forbudet hafue saa oc hermed alvorligen forbyder forskrefne bagere eller oc andre forprangere, i huo de end oc ere eller vere kunde, bemelte Peder Castenssen herimod nogen forfang at giøre, med mindre de vil hafue forbrødt brødet, huormed de i saa maader betrædes, oc ellers stande tilrette som vedbør. Huoreffter een huer, som vedkommer, kand vide sig at rette oc for schade at tage vare. Dog schal forskrefne Peder Carstenssen derimod vere forpligt, dennem som udj voris nye vaanninger boer, med fornøden oc velbaget brød for billig priis at forsiufne, saa at ingen med rette aarsag schal hafue derofuer at klage, saafrembt hand denne voris benaading agter at nyde. Gifuet etc. Hafniæ d. 21 julij anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 235-36.

VI s.474

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 10 20:00:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top