eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.567

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 473-474
Nummer: 567


<-Forrige . Indhold . Næste->

567.

20 Juli 1668.

Om Skøde paa en Grund i det ny Værk bag Slottet.

Johan de La Hay oc Hans Hoppe, møller.

F. 3. skøder de La Hay, voris bestalter maior ofuer voris lifregiment tilfods, oc hans arfuinger it støcke iord til een biugeplads, liggendes her inden festningen udj det nye anlagde verck bag slottet, signeret udj carted med nr. 62, streckendes sig udj alne oc maal som følger, nemblig udj breden ud til gaden imod synden 19 1/2 siellandsche alne, jtem lengden imod vesten 68 alne, nock breden imod norden er dend forreste brede lig, saa oc lengden mod østen dend første bemelte lengde lig. Huilcken etc. Hafniæ d. 20 julij 1668.

Ligesaadan it skiøde fich Hans Hoppe, møller i Christianshafn, med indgang saaledes: »Wij Frederick den tredie etc. giøre alle witterligt, at wj naadigst hafuer undt, schiødt oc afhendt oc nu hermed etc. til Hans Hoppe møller, indvaaner i Christianshafn, oc hans arfuinger 5 pladsser dog udj een bestaaende, signerit med nr. 50, 51, 54, 55 oc 36 udj carted, liggendes her inden festningen udj det nye anlagde verck bag slottet, til een byggeplads, streckendes sig udj

VI s.473

alne oc maal som følger, nemlig dend side ud til gaden langs wolden mod vesten til 70 3/4 siellandsche alne, jtem dend side imod norden hen ad den gamle møllegraf 64 3/4 alne, nock dend imod østen 68 alne, saa oc dend side imod synden 45 alne etc. Det øfrige effter ordinarie stiil ligesom forskrefne Johan de La Hays.«

Sæl. Reg. XXVII. 233-34.

VI s.474

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 10 19:55:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top