eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.559

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 470
Nummer: 559


<-Forrige . Indhold . Næste->

559.

22 Juni 1668.

Om Optagelse i Murmesterlavet.

Muurmestere i Kiøbenhafn.

F. 3. giøre alle witterligt, at paa det denne voris kongelige residentz stad Kiøbenhafn altid isærdellished med goede oc døgtige mestere af muurmesterhandvercket dissbedre kand vorde forsiufnet, os sielf oc alle dennem, som biugninger eller muurarbeide agter at lade opsette oc anrette, til nytte oc gafn, oc icke nogen formedelst mesternis wankundighed i saa maade skulle lide skade, da hafuer wj naadigst for got anseet at forordne, saa oc hermed etc., at ingen hereffter udj bemelte muurmesterlaug maa eller skal for mester indtages, som icke tilforn sin døgtighed udj huis afritz, deeling oc ofuerslag, som til samme handverck henhører oc behøffuis, beuiist hafuer oc i saa maade er saa ferdig befunden, som en goed mester bør at vere, oc forsuarligt eragtis. Doeg schal icke herunder vere meent eller begreben de muurmestersuenne, som nu deris læraar allerede hafuer fuldendet oc dog icke om slig afritz oc deeling af deris mester er blefuen vnderviist. Hvoreffter een huer vedkommende sig vnderdanigst hafuer at rette oc forholde. Gifuet etc. Hafniæ den 22 junij anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 210-11.

VI s.470

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 9 21:42:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top