eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.558

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 469-470
Nummer: 558


<-Forrige . Indhold . Næste->

558.

16 Juni 1668.

Nedsættelse af en Kommission i Anledning af en Fordring af Borgmester Hans Sørensen paa Christianshavns Borgere.

Jonas Trælund oc Hermand Jäger.

F. 3. Wijde maa j, oss elschelige Jonas Trælund etc. oc Hermand Jeger etc., at efftersom oss elschelige Jens Jensen Wissing oc Anders Borres, jndwohner her i wor residentz stad Kiøbenhafn, dend 9 martij sidst forleden hafuer bekommet woris naadigste befalning anlangende nogen fordring, Christianshafns byes borgerschab for woris høyeste rett i nest forleden aar effter regenschab oc commissariers revision schall were tilltenct borgmester Hans Søfrensen oc med jnteresserede at betale, oc nu paa bemelte borgerschabets wegne iligemaade om denne woris naadigste commission till eder vdj forskrefne sag vnderdanigst ansøgt oc begiert er, thi biude oc befale wj eder, forskrefne Jonas Trælund oc Hermand Jeger, at j retter eders leilighed effter, tillige med forskrefne Jens Jensen oc Anders Borres eder vdj forskrefne commissions forrettning at begiffue oc parterne effter bemelte woris vdgifne befalnings indhold at atschillie. Oc huis j vdj forskrefne maade forrettendis worder, haffuer j samptlig vnder eders hender oc zigneter fra eder at giffue beschreffuit, som j wille ansuare oc bekiendt were. Mens dersom nogle af eder formedelst loulig forfald schyld oc til dend berammede tid oc sted møde kunde, da schall de, som tillstede kommer, hermed fuldmagt haffue oc anbefalet were, andre i de vdebliffuendis sted till sig at tage oc denne

VI s.469

woris naadigste befalning alligewel fyllestgiøre oc effterkomme. Ladendis det ingenlunde. Giffuit etc. Hafniæ 16 junij 1668.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 464.

VI s.470

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 9 21:37:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top