eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.555

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 466-467
Nummer: 555


<-Forrige . Indhold . Næste->

555.

7 Juni 1668.

Johan Heideman faar Brev paa Oppebørsel af Portpenge imod at vedligeholde Portene og Brolægningen paa de offentlige Pladser.

Johan Heideman.

F. 3. giøre alle witterligt, at wj naadigst haffuer bevilget oc tillat saa oc hermed etc. os elschelige Johan Heideman, voris hafne inspector her i voris kongelige residentz stad Kiøbenhafn, at maa hereffter fra dette voris brefuis dato annamme oc oppeberge lade dend hid indtil os elschelige borgemester oc raad her udj staden forundte vognepenge, saaledes at hannem schal gifues een Skilling danske af huer ind at byens trende porter her saauelsom paa Christianshafn indkommende fragtevogen, huer reisse de fra eller til byen giør, saauelsom af alle bøndervogne, ingen undtagen, huem de oc tilhører, huer gang de til torf oc i byen med fragt eller less kommer. Huor imod hand schal tiltencht vere, dend ny Westerport oc den nu der giorde træ- oc steenbroe (undtagen fundamentet) wed lige at holde samt foedstøkerne neden til med plancker at beklæde, saa at ingen uhumskhed i grafuen nedfaldet, sampt armene paa vindelbroen med kaaber at belegge saauelsom de andre tuende porte oc broer herfor Kiøbenhafn med dend paa Christianshafn (effter at de først er paa nye opbygt oc opflyd) iligemaade undtagen fundamentet wed goed hefd oc magt forsvarligen at holde; dissligeste revelinerne inden oc

VI s.466

uden til med steenbroe oc reenlighed wed lige at holde, saa oc fligtig agt paa giffue, at icke byens grafuer med v-reenlighed blifuer opfyldt. Fremdeelis schal hand oc lade forhøye oc omlege voris slotzplads med nye steenbroe, huor fornøden giøris, saaledes at vandet kand hafue dessbedre fald, samt gaden paa børsspladzen for Holmens kircke indtil kammen ved Nytorf, saa oc de andre publique pladzer, nemmelig Gamble, Nye samt Amager torf, effter voris derom tilforne udgangne forordning, udj tilbørlige reenlighed lade holde, saa fremt hand denne voris benaading agter at nyde. Oc saasom til sligt werck, reparation oc vedligeholdelse, som bemelt er, forbenefnte Johan Heideman vil foraarsagis forlag oc forskud at giøre, da paa det hans arfuinger, om hand ved døden afgick, kunde for saadan forlag oc forskud vere schadessløssholden, hafuer wj naadigst bevilget oc tillat saa oc hermed etc., at bemelte Johan Heidemans arfuinger effter hans dødelig afgang samme benaading til saadan farlags erstatning maa beholde oc frembdeelis med samme vilkor niude, indtil vj anderledes herom tilsigendes vorder. Forbiudendes etc. Fredrichsborg dend 7 junij anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 202-04.

VI s.467

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 9 20:54:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top