eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.544

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 462-463
Nummer: 544


<-Forrige . Indhold . Næste->

544.

28 April 1668.

Skøde paa 3 Grunde paa Slotsholmen.

Niels Anderssen, Jacob Jenssen, rustmester, oc Mickel Anderssen.

F. 3. skøder Niels Anderssen, woris tøyhuusschrifuer, oc hans arfuinger effterskrefne støcke jord oc pladz, liggendes bag det huus oc vohning, hand nu iboer ved Slodzholmen sammesteds, streckendes sig paa alle sider udj lengde oc brede effter alne oc maal som følger, nemblige dend side, som ligger nest op til bemelte hans huus oc vohning, hand nu i boer, i breden fra Jacob Jenssen rustmesters plads paa dend eene oc til Mickel Anderssen, voris søetøigmesters, plads paa dend anden side, er 13 alne; jtem i lengden paa dend eene side ved bemelte Mickel Anderssens nu paaboende pladtzis hiørneskiel (6 allen) igiennem den gamle Løngang oc tuert ofuer til os elskelige Helmut Otto von Winterfeld, voris oberskiencks pladz, tilhaabe med muurene 23 alne, nock derfra langs bemelte Winterfelds pladtz oc hen til hiørnet af bemelte Jacob Jenssens, rustmesters, pladz er 15 1/2 allen. Dissligeste i lengden paa dend anden side fra samme Jacob Jenssens pladtzis hiørneskiel oc tilbage igien igiennem Løngangen (6 alne) til forskrefne Niels Anderssens egen nu paaboende vohnings hiørne, tilhaabe 30 1/2 alne. Huilcken etc. Hafniæ dend 28 aprilis anno 1668.

Ligesaadanne skiøder udgick til effterskrefne paa een huer sin plads, beliggendes som følger, nemblig:

Jacob Jenssen rustmesters plads.

Dend side, som ligger nest op til bemelte hans huus oc vohning, hand nu i boer, i breden fra voris kleinsmeds Jørgen Winchlers plads paa dend eene oc til voris tøighuusschrifuers Niels Anderssens plads paa dend anden side, er 23 3/8 alne, jtem lengden paa dend side ved bemelte Niels Anderssens nu paaboende pladz, fra hans hiørneskil igiennem dend gamble Løngang (6 alne) oc tuert ofuer til os elschelige Helmut Otto von Winterfelds voris oberschienckes pladz, tilhaabe med muurene 30 1/2 alne, nock derfra langs Winterfelds pladz oc hen til hiørnit af bemelte Jørgen Wincklers plads er 26 1/2 alne, dissligeste i lengden paa dend anden side fra samme Jørgen Wincklers platzis hiørneskil oc tilbage igien igiennem Løngangen (6 alne) til forskrefne Jacob Jenssens egen nu paaboende wohnings hiørne, tilhaabe 44 alne. Huilcken forskrefne pladz etc. etc. etc.

VI s.462

Mickel Anderssen voris søe tøigmesters plads.

Dend side, som ligger nest op til bemelte hans huus oc vohning, hand nu iboer, er i breden fra Niels Anderssen tøighuusskrifuers pladz paa dend eene oc til dend pladz, Bertel trompeter paaboer, paa dend anden side 11 3/8 alne, jtem lengden paa dend side imod bemelte Bertel trompeter fra det huusses hiørneskel, hand bewohner, igiennem dend gamle Løngang (6 alne) oc tuert ofuer til os elschelige Helmut Otto von Winterfeldt voris oberschiencks plads, tilhaabe med muurene 16 1/4 alne, nock derfra langs bemelte Winterfeldz plads oc hen til hiørnit af bemelte Niels Anderssen tøighuusskrifuers pladz, er 14 alne. Dissligeste atter i lengden paa dend anden side fra samme Niels Anderssens platzis hiørneskil oc tilbage igien igiennem Løngangen (6 alne) til forskrefne Mickel Anderssens egen nu paaboende wohnings hiørne, tilhaabe 23 alne.

Sæl. Reg. XXVII. 180-82.

VI s.463

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 7 19:25:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top