eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.543

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 461-462
Nummer: 543


<-Forrige . Indhold . Næste->

543.

28 April 1668.

Skøde paa 2 Grunde paa Slotsholmen.

Andreas Wilcken.

F. 3. skøder Andreas Wilcken, oberstlieutenant ofuer voris artigleri, och hans arfuinger effterskrefne støcke jord oc pladz liggende bag det huus oc vohning, hand nu i boer ved Slodzholmen her udj vor residentz stad Kiøbenhafn, streckendes paa alle sider udj lengde oc brede som følger, nemblige breden nest jefnsides op til hans nu paaboende pladz fra dend gade eller vey, som schal gaa imellem samme pladz oc dend nu werrende gamle canal oc hen til Jørgen Winckler kleinsmeds vohnings hiørne, er 40 3/8 alne; jtem lengden nest op til bemelte Jørgen Wincklers nye pladz, strecher sig fra hans paaboende vohnings hiørne igiennem dend gamle Løngang 6 alne oc siden tuert ofuer til dend nye gade, som schal gaa langs dend nye canal, som deruden forre schal anleggis, 38 1/2 alne, huilcket er tilhaabe 44 1/2 alne; nock i breden derfra langs samme nye gade oc hen til bugten, huor gaden schal ombøye, imellem forskrefne Andreas Wilchens pladz oc bemelte dend nu værende gamle canal, 53 1/2 alne. Dissligeste i lengden fra forskrefne bugt imellem bemelte gamble Løngang 6 alne, oc igien ind til forskrefne Anders Wilchens forrige pladz oc wohnings ende tilhaabe 9 1/2 alne. Huilcken etc. Hafniæ d. 28 aprilis anno 1668.

Georg Winckler.

F. 3. skøder Jørgen Winckler, voris kleinsmed, oc hans arfuinger effterskrefne støcke jord oc pladz, liggendes bag det huus oc vohning, hand nu i boer ved Slotzholmen herudj vor residentz stad Kiøbenhafn, streckendes sig paa alle sider udj lengde oc brede effter alne oc maal som følger, nemblige dend side, som ligger nest jefnsides op til bemelte huus oc vohning, hand nu iboer, strecker sig fra oberst lieutenant Andreas Wilchens pladz paa dend eene oc til Jacob Jenssens rustmesters plads paa dend anden side 24 alne. Item lengden paa dend side ved Jacob Jenssen fra hans gamle pladtzis hiørneskil, igiennem dend gamle Løngang (6 alne) oc tuert ofuer til os elschelige Helmuth Otto von Winterfeld, voris oberschiencks, platz, tillhaabe med løngangsmuurene 44 alne; noch derfra langs bemelte Vinterfelds plads indtil bugten derpaa enden 17 alne; jtem fra samme bugt langs den nye gade, som skal gaa jefne ved dend nye canal, som deruden forre schal anleggis, oc hen til Andreas Wilckens pladtzis hiørneskil, er 12 1/4 alne; dissligeste fra samme Wilckens hiørneskil oc tilbage igien igiennem Løngangen (6 alne) til forskrefne

VI s.461

Jørgen Winchlers egen nu paaboende vohnings hiørne, tilhaabe 44 1/2 alne. Huilchen etc. Hafniæ d. 28 aprilis anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 178-80.

VI s.462

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 7 19:16:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top