eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.54

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 26-27
Nummer: 54


<-Forrige . Indhold . Næste->

54.

14 Sept. 1537.

Om Maribo Klosters Gaard paa Vestergade.

Vii efftherscreffne Lauritz Jenssøn, Rasmus Keelesmedt, Thomes Brygher, rodemendt i Kiøbinghaghen, oc mesther Faddher giør witther-

VI s.26

ligh for alle medh thette worth obne breffh, at wi haffue offuer werith och besieth en gardt, ligendis paa Westhergadhe nest østhen til then gardt, som mesther Faddher iboer, och nest westhen til then gardt, Rasmus Keelesmedt i boer, huilke gardt Anne Grydestøbersz nu iboer oc ligher till Mariboe klosther, huilke forskrefne gardt wii haffue offuerweyeth och worderetth aff fuldmyndughiidt oc macth paa beggi siidher effther the ordt, som erligh oc welbyrdiigh mandt Nils Fickissen til Sanbye osz tilsagd haffuer paa conuentz wegne i Mariboe, saa haffue wii offuerweyeth oc wordeth forskrefne gardt paa begge sidher for 600 marck danske penningh, som giille och geffue er, huorledis thi selffuer ydhermere kan forligis therom, thet ladhe wij thennom bodhe fordragis om. Att saa er ganghen och farith, som forscreffuit stander, thet wynne wij meth wore indzegler tryckendis nedhen paa thette worth obne breff. Giffuith i Kiøbinghaghen fredagh nest effther wor Frue dag natiuitatis aar mdxxxvij.

Afskrift i Dipl. i Geh. Ark. efter Orig. i Sorø Akademis Arkiv 1753.

VI s.27

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 9 09:59:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top